Δρ. Μαυρικάκης - Ακαδημαϊκός Τομέας

 

Εκπαιδευτής σε Κλινικά Φροντιστήρια

Ο Δρ Μαυρικάκης έχει παραστεί ως εκπαιδευτής/ομιλητής στα ακόλουθα κλινικά φροντιστήρια:

2016

Pneumatic Retinopexy: All you Need to Know and Beyond
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς, (San Fransisco, Αυγουστος 2016)

Χειρουργική Αμφιβληστροειδούς
49ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριo (Θεσσαλονίκη, Μαιος 2016)

Χειρουργική Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς: Οδηγός Επιβίωσης (Συντονιστής)
11o Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς (Αθήνα, Ιανουάριος 2016)

2015

Μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα και διεγχειρητική απώλεια πυρήνα φακού στην επέμβαση καταρράκτη: Έγκυρη θεραπεία έγκαιρα από τους ειδικούς"
29ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφάκων και Διαθλαστικής Χειρουργική (Αθήνα, Φεβρουάριος 2015)

2014

Νεότερες Εξελίξεις στις Παθήσεις της Υαλοωχρικής Επιφάνειας: Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς, Διαβητικό Οίδημα Ωχράς, Υαλοωχρική Ελξη, Οπές Ωχράς (Συντονιστής)
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς (Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014)

2013

Pneumatic Retinopexy: Pearls and Pitfalls
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς, (Τορόντο, Αυγουστος 2013)

Παθήσεις Υαλοωχρικής Επιφάνειας: Ερμηνείες Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς (Τορόντο, Καναδάς,  27 Αυγούστου 2013)

Ερμηνεία σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων στις παθήσεις της ωχράς κηλίδας
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Πύλος, Μεσσηνία, Μαιος 2013)

Παθήσεις Υαλοωχρικής Επιφάνειας: Ερμηνείες Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (Συντονιστής)
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2013

2012

Προχωρημένες Ερμηνείες OCT: Η Υαλοωχρική Επιφάνεια
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς (Las Vegas, USA, 26 Αυγούστου 2012)

Pneumatic Retinopexy: Pearls and Pitfalls
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς (Las Vegas, Αυγουστος 2012)

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας
45ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Χαλκιδική, 26 Μαίου 2012)

Προχωρημένες Ερμηνείες OCT: Η Υαλοωχρική Επιφάνεια (Συντονιστής)
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς (Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012)

2011

Pneumatic Retinopexy: Pearls and Pitfalls
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς 2011

2010

Pneumatic Retinopexy: Pearls and Pitfalls
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς, 2010

2009

Rneumatic Retinopexy: Pearls and Pitfalls
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας 2009

2008

Small Pupil Cataract Surgery: All you need to know
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας 2008

The Use of Capsular Tension Rings, Iris Hooks, and Artificial Iris Devices in Modern Cataract Surgery
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας 2008

2007

Small Pupil Cataract Surgery: All you need to know
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας 2007

2006

The Use of Capsular Tension Rings, Iris Hooks, and Artificial Iris Devices in Modern Cataract Surgery
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας 2006

Phaco: Management of complications
European Society Cataract Refractive Surgeons Congress 2006

2005

Phaco: Management of complications
European Society Cataract Refractive Surgeons Congress 2005

Examiner of final year medical students OSCE
Royal Free & University College Medical School, London, United Kingdom

Τeacher of 4th year medical students, ophthalmology curriculum
Royal Free and University College Medical School, London, United Kingdom

2004

The Use of Capsular Tension Rings, Iris Hooks, and Artificial Iris Devices in Modern Cataract Surgery
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας 2004

2003

The Use of Capsular Tension Rings, Iris Hooks, and Artificial Iris Devices in Modern Cataract Surgery
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας 2003

επάνω

Βραβεία - Διακρίσεις

Ο Δρ Μαυρικάκης έχει λάβει τα ακόλουθα βραβεία -  διακρίσεις:

International Ophthalmologist Educational Award
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας, Ορλάντο, ΗΠΑ, Οκτώβριος 2011

Honors Award
Αμερικανική Εταιρία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς, Βοστώνη, ΗΠΑ, Αύγουστος 2011

Achievement Award
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας, Σικάγο, ΗΠΑ, Οκτώβριος 2010

Leading Health Professional of the World Award
International Biographical Centre, Μεγάλη Βρετανία Ιούλιος 2010

Best Teacher Award
Royal Free Medical School, Λονδίνο,Μεγάλη Βρετανία, 2005

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (PhD)
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2004

επάνω

Διαλέξεις ως Προσκεκλημένος Ομιλητής

Ο Δρ Μαυρικάκης έχει δώσει τις ακόλουθες διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής:

"Ζωντανά" απο το Χειρουργείο
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2013

Διαβητικό Οίδημα Ωχράς Κηλίδας-Ημερίδα
Athens Vision Institute, 3 Νοεμβρίου 2012

Χειρουργικές Προσεγγίσεις στην Αποκόλληση του Αμφιβληστροειδή
7ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή - Ωχράς -Υαλοειδούς, Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2012

Διλήμματα στην καθημερινή πράξη οσο αναφορά την χειρουργική του οπισθίου ημιμορίου
44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 21 Μαίου 2011

Αμφιβληστροειδοπηξία με αέριο
Διάλεξη στα πλαίσια εκπαίδευσης ειδικευόμενων της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Πατρών, Πάτρα, 4 Μαιου 2011

Χειρουργική Αντιμετώπιση Πτυχής Ωχράς Κηλίδας
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2011

Αντιμετώπιση Συνδρόμου Ραγοειδικής Διήθησης
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2010

Νεότερα δεδομένα στις αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς
Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Ιωάννινα, 28 Μαρτίου 2009

επάνω

Διεθνείς Ανακοινώσεις

Ο Δρ Μαυρικάκης έχει κάνει τις ακόλουθες διεθνείς ανακοινώσεις:

Adverse Effects of Fluoroscein Angiography in a Pediatric Population
American Society of Retina Specialists, Boston, USA, August 2011
American Academy of Ophthalmology, Orlando, USA, October 2011

Surgical Management of Macular fold
American Society of Retina Specialists, Vancouver, Canada, August 2010

Incidence of Endophthalmitis after 25-Gauge Pars Plana Vitrectomy
American Academy Ophthalmology, San Francisco, USA, October 2009

PAtterned SCAnning Laser (PASCAL) Photocoagulation for the treatment of Proliferative Diabetic Retinopathy
American Society of Retina Specialists, New York, USA, October 2009

A Pilot Study of Bevacizumab for Anterior Segment Neovascularization with Neovascular Glaucoma
American Academy Ophthalmology, Altanta, USA, November 2008

Macular Schisis and detachment secondary to enlarged optic nerve head cup
American Society of Retina Specialists, Maui, Hawaii, 11 October 2008

A Pilot Study of Bevacizumab for Anterior Segment Neovascularization with Neovascular Glaucoma
American Society of Retina Specialists, Maui, Hawaii, October 2008

Treatment of Refractory Diabetic Macular Edema: Triamcinolone Acetonide versus Bevacizumab and switch over therapy
European Society of Retina Specialists, Vienna, Austria, 23 May 2008

Phaco/Vitrectomy or Vitrectomy then Phaco?
American Academy Ophthalmology, Las Vegas, USA, 11 -14 November 2006

Amniotic membrane transplantation in painful corneal conditions
XXIII European Society Cataract Refractive Surgeons Congress, Lisbon, Portugal, 10 -14 September 2005

Expulsive Haemorrhage
American Society Cataract Refractive Surgeons, Film festival, Washington DC, USA, 12 – 15 April 2005

Improving quality of vision with an anterior surface modified prolate intraocular lens – a prospective clinical trial
XXII European Society Cataract Refractive Surgeons Congress, Paris, France, 18-22 September 2004

Comparison between the Tecnis Z9000 intraocular lens (IOL) and the 911A IOL – A prospective clinical trial
American Academy of Ophthalmology, Anaheim, California, USA, 15-18 November 2003

Evolution of eyes
American Academy of Ophthalmology, Anaheim, California, USA, 15-18 November 2003

Referral patterns and management strategies of periocular basal cell carcinoma
Royal Society of Medicine, London, 5 June 2003

Surgical management of iris defects with prosthetic iris devices
Royal College of Ophthalmologists Annual Meeting, Birmingham, 20 – 22 May 2003

Bilateral coloboma of the lens
XX European Society Cataract Refractive Surgeons Congress, Nice, France, 7- 11 September 2002

Opacification of hydrophilic acrylic intraocular lenses: A clinicopathological analysis of two explanted lenses.
XX European Society Cataract Refractive Surgeons Congress, Nice, France, 7- 11 September 2002

Surgical management of anterior lenticonus in Alport’s syndrome
XX European Society Cataract Refractive Surgeons Congress, Nice, France, 7- 11 September 2002

Gradual postoperative opacification of intraocular after cataract surgery
Royal Society of Medicine, London, 13 June 2002

Phacoemulsification and endocapsular implantation of artificial iris intraocular lens in traumatic cataract and aniridia.
6th European Society Cataract Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting, Barcelona, Spain, 25 – 27 January 2002

The incidence of irreversible retinal toxicity in patients treated with hydroxychloroquine. A reappraisal
American Academy of Ophthalmology, New Orleans, USA, 11 – 14 November 2001

Changing indications of penetrating keratoplasty
Oxford Ophthalmologic Congress, Oxford, UK, 2 – 5 July 2000

Indications for penetrating keratoplasty: Trends 1990-1999
3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases, 13-16 July 2000, Istanbul, Turkey

Sclerokeratoplasty’s eyes visual restoration after combined limbal allograft transplantation and triple procedure
Aegean Cornea V, 30 June-2 July 2000, Crete, Greece

επάνω

Ανακοινώσεις στην Ελλάδα

Ο Δρ Μαυρικάκης έχει κάνει τις ακόλουθες ανακοινώσεις στην Ελλάδα:

Αμφιβληστροειδοπηξία με Αέριο: Προοπτική μελέτη σύγκρισης των αυστηρών κριτηρίων επιλογής σε σχέση με τα διευρυμένα κριτήρια
44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 21 Μαίου 2011
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2011

Patterned Scanning Laser (PASCAL) for the Treatment of Proliferative Diabetic Retinopathy
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μαίος 2010
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2010

Η επίδραση του Bevacizumab στην νεοαγγείωση του προσθίου θαλάμου με νεοαγγειακό γλαύκωμα
42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χερσόνησος, Κρήτη, 29 Μαίου 2009

A pilot study of Bevacizumab for Anterior Segment Neovascularization with Neovascular Glaucoma
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2009

Treatment of Refractory Diabetic Macular Edema: Intravitreal Triamcinolone versus intravitreal Bevacizumab and “switch over” therapy
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2009

Incidence of Infectious Endophthalmitis after 25 Gauge Pars Plana Vitrectomy: Our Toronto Experience
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2009

Phaco vitrectomy or vitrectomy then phaco?
40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθηνα, 23 -26 Μαίου 2007

Amniotic membrane transplantation for painful corneal conditions
38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Μύκονος, 18-22 Μαίου 2005

Improving quality of vision with an anterior surface modified prolate intraocular lens: a prospective clinical trial
37ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 9-13 Ιουνιου 2004

Sclerokeratoplasty’s eyes visual restoration after combined limbal allograft transplantation and triple procedure
Aegean Cornea V, Crete, Greece, June 30 – July 2 2000

Herpetic keratoplasty and acyclovir per os
33o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 24 – 27 Μαιου 2000

επάνω

Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής

Ο Δρ Μαυρικάκης είναι σύμβουλος συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού
Canadian Journal of Ophthalmology

επάνω