Δρ. Μαυρικάκης - Διάγνωση και Θεραπεία

Εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία

επάνω

Βυθοσκόπηση

 

επάνω

Fundus camera photography

xxx

επάνω

Αγγειογραφία με φλουροσκεϊνη

Η αγγειογραφία με φλουροσκεϊνη είναι η δοκιμασία κατά την οποία χορηγείται χρωστική με τη μορφή ενέσεως στο χέρι και λαμβάνονται ειδικές φωτογραφίες του αμφιβληστροειδή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διαγνωστική εξέταση γιατί είναι δυνατόν να καταστούν ορατές ισχαιμικές  περιοχές του αμφιβληστροειδη, μικροανευρισματια και βλάβες των μικρών αγγειών που δεν ειναι αντιληπτες  με απλη οφθαλμοσκοπηση.

επάνω

Τονομετρία (Goldman)

To test for glaucoma, a disease that can cause blindness when too much pressure in your eye damages the optic nerve, Dr Mavrikakis will use a tonometer to measure your intraocular pressure.

Applanation tonometry is one option. Dr Mavrikakis will give you eyedrops containing an anesthetic and fluorescein dye to numb the front surface of your eye and will then use a manual tonometer to gently touch your cornea and measure the force required to flatten it. This procedure is quick and painless, and the anesthetic will wear off in 10 minutes.

 

Παχυμετρία
Dr Mavrikakis may also use pachymetry to measure the thickness of your cornea, which helps evaluate the accuracy of your intraocular pressure measurement. After applying numbing eyedrops, your ophthalmologist will use ultrasonic waves to measure your corneal thickness. This test is also a critical component of evaluating a patient’s candidacy for LASIK surgery.

επάνω

Υπέρηχος Β

Ultrasound utilizes sound waves to form an image of the eye. It works in a very similar manner that sonar is used to "view" the ocean floor. High frequency sound waves (out of the range of the human ear) are emitted from a probe. The sound waves travel through eye, reflect from ocular structures back to the transducer inside the probe. The transducer receives the sound waves and converts them into the image that appears on the examiner's screen.

 

A-Scan
A-Scan is a one-dimensional display of sound waves. Each time a sound wave hits a structure in the eye, a spike is formed on the examiner's screen. The height and spacing between each of the echoes provides the examiner with valuable information. A-Scans are most commonly used to measure the eye length to determine the appropriate intraocular lens for cataract surgery.

 

B-scan
B-Scan is used to create a two-dimensional, cross-section view of the eye. Multiple sound waves are emitted from the probe allowing the examiner to visualize structures within the eye.

 

This instrument is extremely valuable when the doctor's view inside the eye is obstructed by blood, an extremely dense cataract, or other cloudy media.

επάνω

Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)

Πρόκειται για μια νέα διαγνωστική και απεικονιστική μέθοδο που λαμβάνει υψηλής ανάλυσης εικόνες των στιβάδων του αμφιβληστροειδή χωρίς να έρχεται σε επαφή με τον οφθαλμό. Ειναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την διάγνωση καθώς και παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις ωχράς κηλίδος (οπή ωχράς, επιωχρική μεμβράνη, οίδημα ωχράς, ηλικιακή εκφύλιση ωχράς) ή οπτικού νεύρου (γλαύκωμα).

επάνω

Amsler grid

 

 

 

επάνω

Οπτικά Πεδία

 

επάνω

Τι είναι υαλοειδεκτομή (Βιτρεκτομή)

Υαλοειδεκτομή είναι η επέμβαση αφαίρεσης του υαλοειδούς του ματιού. Το υαλοειδές είναι μια γέλη στο εσωτερικό του ματιού που βρίσκεται σε χαλαρή επαφή με τον αμφιβληστροειδή. Η υαλοειδεκτομή χρησιμοποιείται για την θεραπεία παθήσεων του υαλοειδούς και αμφιβληστοειδούς οπως αιμορραγία υαλοειδούς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, οπή ωχράς κηλίδας, επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, οίδημα ωχράς κηλίδας και αιμορραγία υαλοειδούς λόγω διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
Κατά την διάρκεια της υαλοειδεκτομής ο εξειδικευμένος χειρουργός κάνει μικρές τομές  στο τοίχωμα του ματιού (σκληρό). Με την βοήθεια του μικροσκοπίου και των μικροχειρουργικών εργαλειων αφαιρεί το υαλοειδές και επισκευάζει τον αμφιβληστροειδή μέσω αυτών των τομών.

επάνω

 

Τι είναι ο χειρουργός υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς

Είναι χειρουργός οφθαλμίατρος ο οποίος πρώτα εκπαιδεύτηκε ως γενικός οφθαλμίατρος και στην συνέχεια εξειδικεύτηκε στην χειρουργική του οπισθίου ημιμορίου του ματίου δηλαδή στο υαλοειδές, αμφιβληστροειδή και ωχρά κηλίδα.
Ο χειρουργός υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση των παρακάτω οφθαλμικών παθήσεων:


Οφθαλμικές Παθήσεις που χρίζουν αντιμετώπιση με υαλοειδεκτομή (Βιτρεκτομή)

 

επάνω

Argon laser φωτοπηξία

Laser retinopexy and photocoagulation is a method of sealing off retinal tears, leaking blood vessels and destroying new blood vessel growth with the help of a laser beam. This is the gold standard treatment for patients with diabetic macular edema, proliferative diabetic retinopathy or torn retina.

επάνω

Yag laser capsulotomy

 


επάνω